Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Ørum Djurs Vandværk 
v/ Thorkild Rasmussen
Engtoften 6
8586 Ørum Djurs.
Telf. 61 60 15 06
orumvand@nrdn.dk


Kasserer :
Peter Alling-Dam
Åhaven 9
8586 Ørum Djurs.
Telf. 86 16 33 16
mobil. 22 91 55 47
orumvand@get2net.dk
Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail:
jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

Andelsskabet Ørum Vandværk blev stiftet d. 23-02-1928.
Anlægsudgift 3134,73 kr.
32 andelshavere med fra start med en pris pr. m3 på 0,11 kr.

I 2017 er Værkets navn Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a. CVR. 35201092
445 andelshavere.
 
  
Se oversigt over forsyningsområde
her

Ørum Djurs Vandværk A.b.m.a.

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 09-03-2017 kl. 19.30

Ørum Aktivcenter

Dagsorden:

Punkt 1.           Valg af dirigent.

Punkt 2.           Bestyrelsens beretning. 

Punkt 3.           Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Punkt 4.           Buget for 2018 fremlægges til godkendelse.

Punkt 5.           Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.

                       Til bestyrelsen:               Henry Abraham

                                                            Jørgen Anton Damsgaard-Larsen

                                                            Thorkild Rasmussen

                         Til suppleant:                Ian Hunter

                         Til kritisk revisor:           Henrik Simonsen

Punkt 6.             Indkomne forslag.

Punkt 7.             Eventuelt. 

                                                                                                                                                                                                Der fortages skylning af rørsystemet mandag d. 3. og tirsdag d. 4 og onsdag 5 april 2017.

 Der kan forekomme afbrydelser i vandforsyningen og forbigående misfarvning af vandet.

 Du bedes være opmærksom på dette og evt. gennemskylle husinstallationen ved at lade vandet

                                                                                                                                                                                                                       løbe indtil det er klart igen.

 Vandværket påtager sig således intet ansvar for følgerne af skylningen (misfarvet vasketøj o.l.)

                                                     Venlig hilsen Bestyrelsen.

                           

                      

 
 


                    

Copyright Rambøll Danmark A/S